Kontingent

Kontingentperioden løber fra 1.april - 31. marts.

Vi anvender nemtilmeld til at styre vores indmeldelser. 

Du finder indmeldelsesblanket og gældende priser på esbjergarchery.nemtilmeld.dk

Nedenfor følger en oversigt over vores medlemsskaber for en hel sæson og tillæg, der findes i klubben.

Hvert kvartal nedskrives kontigentet, således man ikke skal betale for perioder hvor man ikke har været medlem.

Hvis du har deltaget på bueskole vil beløbet herfra blive modregnet i din indmeldelse. Husk blot at vælge den korrekte pris i tilmeldingslisten.

Ungdom (8 - 18 år) 1550 kr.
Voksen (over 18 år) 1625 kr.
Passivt forældremedlem 900 kr.
Passivt medlemsskab 300 kr.
Kaffe ordning 100 kr.
Varm kakao ordning 150 kr.
Skabsleje i Gjesing
(kontakt kasserer for plads)
150 kr.


.

Det formelle

Betalingsfristen er den 31. marts, efterfølgende vil der blive udsendt rykkerskrivelse og §7 i klubbens vedtægter træder i kraft.

Fra Esbjerg Archery vedtægter 

§7. Restance

Kontingen skal være betalt inden 1. april. Ved for sen betaling af deltagerbetaling fremsendes rykkerskrivelse.
Såfremt deltagerbetalingen ikke sker inden 14 dage, skal medlemmet skriftligt meddeles,
at det er udelukket fra foreningen efter vedtægternes §7 og §8.
Ny optalgelse kan da kun ske mod betaling af gælden og evt. nyt indmeldelsesgebyr.